Dzień Chłopaka

W dniu 29 września w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Chłopaka.
Tego dnia świętowały wszystkie dzieci: chłopcy i dziewczynki z grupy KONICZYNKI, FIOŁKI
I NIEZAPOMINAJKI. Wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstunek, a wszyscy panowie otrzymali upominki. Był to dzień pełen wrażeń, atrakcji, radości i dobrej zabawy.
Uroczystość w doskonały sposób posłużyła dalszemu poznaniu i zintegrowaniu nie tylko grupy, ale i całego przedszkola.

 

 

Czytaj więcej...

Czytamy dzieciom

Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka od najmłodszych lat odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika.
Dnia 26 września 2017 roku Niepubliczne Przedszkole STOKROTKA w Słupi Wielkiej odwiedziła nas pani Małgorzata Wiśniewska -Zabłocka - kierownik BP ARiMR w Środzie Wielkopolskiej i przeczytała dzieciom dwie bajki o rolnictwie i pracy na gospodarstwie z serii książek MĄDRA MYSZ .
Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowiadań oraz nawiązały z gościem bardzo dobry kontakt.
Dziękujemy pani za poświęcony czas, za słodycze balony oraz niespodzianki, które sprawiały dzieciom dużo radości.

 

 

Czytaj więcej...

Zabawy na świeżym powietrzu

 Wspólne zabawy na świeżym powietrzu KONICZYNEK, FIOŁKÓW I NIEZAPOMINAJEK. Głównym celem integracji jest ...dać szansę różnym dzieciom w różnym wieku, pozwolić nawiązać wzajemne kontakty, nawzajem dostosować i uczyć się oraz stworzyć jedną grupę.
Aktywność dzieci, ich spontaniczność, mobilizuje dzieci do pracy na zajęciach i po zajęciach. Zachęcane przez swoich współrówieśników stawiają sobie wymagania i cele, które zmuszają je do współpracy w większej grupie dzieci.˛

 

 

Czytaj więcej...

Grupa Fiołki

We wtorek 19 września, cała grupa „Fiołków” zamieniła się w kucharzy. W ruch poszły noże, tarki, obieraczki i powstała wyśmienita jesienna surówka. Na końcu, po długiej i wyczerpującej pracy, miała miejsce wspólna degustacja. Surówka wyszła pyszna.

 

Czytaj więcej...

REKRUTACJA 2017/2018

REKRUTACJA 2017/2018
do Niepublicznego Przedszkola ,, STOKROTKA”
w Słupi Wielkiej

Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w procesie rekrutacji do naszej Placówki na rok szkolny 2017/2018.

Poniżej przedstawiamy terminy poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 1.

Złożenie deklaracji
o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do Przedszkola

do 14 lutego 2017 r.

-

 2.

Złożenie wniosku
o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 lutego 2017 r.
do 31 marca 2017 r.

od 28 kwietnia 2017 r.
do 11 sierpnia 2017 r.

 3.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 6 kwietnia 2017 r.

do 17 sierpnia 2017 r.

 4.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

do 11 kwietnia 2017r.

do 18 sierpnia 2017 r.

 5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 25 kwietnia 2017r.

do 25 sierpnia 2017 r.

 6.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola

do 28 kwietnia 2017r.

do 28 sierpnia 2017 r.

ZAPRASZAMY!

- pobieranie i składanie dokumentów odbywać się będzie na terenie Przedszkola u wychowawców w godz. od 7.00 do 8.00, od 12.00 do 15.00,

- prosimy o przestrzeganie wyżej wymienionych terminów.